آخرین مقاله‌ها

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

به هرگستردنی روی زمین اصطلاحا فرش اطلاق میشودو ریشه کلمه فرش عربی می باشد. قالی نوعی ازفرش می باشدو به عنوان زیر مجموعه ای از انواع مختلف فرش می باشدو بطورکلی به هر بافته پرزدار و گره دارقالی گفته می شود. تاریخچه فرش به پیشینه ماقبل تاریخ برمی گرددولی قدمت قالی به...

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

   یکی از دغدغه ها و خواسته های مدیران مجموعه توسعه صبا همواره ورود به بازارهای خارجی و کشورهای همسایه بوده و هست؛ چرا که انجام این کار نه تنها برای کشور ارزآوری داردبلکه منجر به افزایش گرید شرکت ورشد و پیشرفت و سود آوری برای مجموعه خواهد بود. درحال حاضر محصولات...

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

فرش ماشینی اقتباسی است از قالی دستباف ؛با این تفاوت که توسط ماشین آلات صنعتی بافته میشودو به دلیل سرعت تولید نسبت به قالی دستباف قیمت مناسب تری داردو از مزایای آن ساده تربودن اجرای آن،بهترومتنوع بودن نقش و با کیفیت تربودن تصاویر روی ان است. از سال57به بعد و پس از...

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

تعامل و هم افزایی بین شیمی دانان و کارشناسان الیاف و فیبر شرایطی را ایجاد نموده است تا صنعت ریسندگی و الیاف رابرای فرایندها و فن آوری های استاندارد و ابتکاری توسعه یابد.تجربه طولانی به دست آمده درآزمایشگاه ،کارخانجات  و تاسیسات صنعتی ما را قادر می سازدتا محصول را...

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک برای از بین بردن اثرات ناخواسته بارالکترواستاتیکی تولیدشده درهنگام تولیدو سایش الیاف و نخ و پارچه مورد استفاده واقع میشود.بارالکترواستاتیکی باعث ایجادقدرت چسبندگی نامطلوب و لرزشی ناشی از آن میشود.این ماده با استفاده از روش شیمیایی ضداستاتیک اعمال میشود،که...

آخرین مقاله‌ها

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

به هرگستردنی روی زمین اصطلاحا فرش اطلاق میشودو ریشه کلمه فرش عربی می باشد. قالی نوعی ازفرش می باشدو به عنوان زیر مجموعه ای از انواع مختلف فرش می باشدو بطورکلی به هر بافته پرزدار و گره دارقالی گفته می شود. تاریخچه فرش به پیشینه ماقبل تاریخ برمی گرددولی قدمت قالی به...

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

   یکی از دغدغه ها و خواسته های مدیران مجموعه توسعه صبا همواره ورود به بازارهای خارجی و کشورهای همسایه بوده و هست؛ چرا که انجام این کار نه تنها برای کشور ارزآوری داردبلکه منجر به افزایش گرید شرکت ورشد و پیشرفت و سود آوری برای مجموعه خواهد بود. درحال حاضر محصولات...

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

فرش ماشینی اقتباسی است از قالی دستباف ؛با این تفاوت که توسط ماشین آلات صنعتی بافته میشودو به دلیل سرعت تولید نسبت به قالی دستباف قیمت مناسب تری داردو از مزایای آن ساده تربودن اجرای آن،بهترومتنوع بودن نقش و با کیفیت تربودن تصاویر روی ان است. از سال57به بعد و پس از...

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

تعامل و هم افزایی بین شیمی دانان و کارشناسان الیاف و فیبر شرایطی را ایجاد نموده است تا صنعت ریسندگی و الیاف رابرای فرایندها و فن آوری های استاندارد و ابتکاری توسعه یابد.تجربه طولانی به دست آمده درآزمایشگاه ،کارخانجات  و تاسیسات صنعتی ما را قادر می سازدتا محصول را...

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک برای از بین بردن اثرات ناخواسته بارالکترواستاتیکی تولیدشده درهنگام تولیدو سایش الیاف و نخ و پارچه مورد استفاده واقع میشود.بارالکترواستاتیکی باعث ایجادقدرت چسبندگی نامطلوب و لرزشی ناشی از آن میشود.این ماده با استفاده از روش شیمیایی ضداستاتیک اعمال میشود،که...

آخرین مقاله‌ها

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

به هرگستردنی روی زمین اصطلاحا فرش اطلاق میشودو ریشه کلمه فرش عربی می باشد. قالی نوعی ازفرش می باشدو به عنوان زیر مجموعه ای از انواع مختلف فرش می باشدو بطورکلی به هر بافته پرزدار و گره دارقالی گفته می شود. تاریخچه فرش به پیشینه ماقبل تاریخ برمی گرددولی قدمت قالی به...

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

   یکی از دغدغه ها و خواسته های مدیران مجموعه توسعه صبا همواره ورود به بازارهای خارجی و کشورهای همسایه بوده و هست؛ چرا که انجام این کار نه تنها برای کشور ارزآوری داردبلکه منجر به افزایش گرید شرکت ورشد و پیشرفت و سود آوری برای مجموعه خواهد بود. درحال حاضر محصولات...

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

فرش ماشینی اقتباسی است از قالی دستباف ؛با این تفاوت که توسط ماشین آلات صنعتی بافته میشودو به دلیل سرعت تولید نسبت به قالی دستباف قیمت مناسب تری داردو از مزایای آن ساده تربودن اجرای آن،بهترومتنوع بودن نقش و با کیفیت تربودن تصاویر روی ان است. از سال57به بعد و پس از...

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

تعامل و هم افزایی بین شیمی دانان و کارشناسان الیاف و فیبر شرایطی را ایجاد نموده است تا صنعت ریسندگی و الیاف رابرای فرایندها و فن آوری های استاندارد و ابتکاری توسعه یابد.تجربه طولانی به دست آمده درآزمایشگاه ،کارخانجات  و تاسیسات صنعتی ما را قادر می سازدتا محصول را...

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک برای از بین بردن اثرات ناخواسته بارالکترواستاتیکی تولیدشده درهنگام تولیدو سایش الیاف و نخ و پارچه مورد استفاده واقع میشود.بارالکترواستاتیکی باعث ایجادقدرت چسبندگی نامطلوب و لرزشی ناشی از آن میشود.این ماده با استفاده از روش شیمیایی ضداستاتیک اعمال میشود،که...

صباهلدینگ در رسانه‌ها

اولین نمایشگاه سالانه هنر وهوش مصنوعی ایران در شهر مهد هنرو فرش

اولین نمایشگاه هنر و هوش مصنوعی ایران، کاشان| Iran 1st AI ART Exhibition --- با رونمایی از اولین...

تاثیر علم شیمی در پیشرفت صنعت فرش ماشینی

به هرگستردنی روی زمین اصطلاحا فرش اطلاق میشودو ریشه کلمه فرش عربی می باشد. قالی نوعی ازفرش می...

صادرات محصولات و خدمات شرکت هلدینگ توسعه صبا

   یکی از دغدغه ها و خواسته های مدیران مجموعه توسعه صبا همواره ورود به بازارهای خارجی و کشورهای...

صنعت فرش ماشینی وتولید دستگاه فرش ماشینی در ایران

فرش ماشینی اقتباسی است از قالی دستباف ؛با این تفاوت که توسط ماشین آلات صنعتی بافته میشودو به دلیل...

اسپین فینیش و کاربرد ان در صنعت نساجی

تعامل و هم افزایی بین شیمی دانان و کارشناسان الیاف و فیبر شرایطی را ایجاد نموده است تا صنعت...

آنتی استاتیک _ مکانیزم و اهمیت آنتی استاتیک

آنتی استاتیک برای از بین بردن اثرات ناخواسته بارالکترواستاتیکی تولیدشده درهنگام تولیدو سایش الیاف...

ضد کف چيست ؟

  ضد کف ها مواد شيميايی هستند که برای پيشگيری از توليد و ساخت کف بکار می روند و همچنين کف...

تاریخچه فناوری نانو

  در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، دموکریتوس فیلسوف یونانی، برای اولین بار واژه اتم را که...

نقش مواد تعاونی و کمکی نساجی در استاندارد نمودن فرش ماشینی

  فرش یکی از مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز ماست و همین امر سبب شده است که تولید سالیانه فرش...
تلفن تماس

۲۸۴۲۳۷۳۸(۰۲۱)

آدرس ما

کارخانه :

تهران ،پاکدشت ،شهرصنعتی  عباس آباد-خیابان سوم

انبار کاشان:

شهرک صنعتی راوند بلوار یک شرقی

آدرس ایمیل

irantele@yahoo.com