فرش ماشینی اقتباسی است از قالی دستباف ؛با این تفاوت که توسط ماشین آلات صنعتی بافته میشودو به دلیل سرعت تولید نسبت به قالی دستباف قیمت مناسب تری داردو از مزایای آن ساده تربودن اجرای آن،بهترومتنوع بودن نقش و با کیفیت تربودن تصاویر روی ان است.

از سال57به بعد و پس از دوران انقلاب تعدادی از متخصصان و دست اندرکاران صنعت فرش ماشینی و همچنین پاره ای از کارخانه داران به فکرایجادواحدهای فرش ماشینی افتادندوبا تعدادی از دستگاههای مربوط به آن زمان مثل:واندویل ،تکسیما شروع بکار نمودندو ازهمین جا سیرتحول فرش ماشینی دربخش خصوصی آغازشد.ولی تحول اساسی درصنعت فرش ماشینی درکشورازسال65 شروع شدکه این سیرتحول همزمان با به دست گرفتن ابتکارتولید دستگاههای قالی بافی توسط مهندسین و متخصصین و سرمایه گذاری شرکت و کارخانجاتی همچون شرکت تولیدی صنعتی کاشان تراش منجرشدکه این سیرتحول منتهی به ایجادصدها وهزاران واحدکوچک و بزرگ تولیدکننده فرش گرددکه درحال حاضرنیزمشغول رقابتند.

شرکت تولیدی کاشان تراش یکی از واحدهای صنعتی پرانگیزه و پرتلاش بودکه بانمونه  برداری از ماشینهای تولید فرش ماشینی موجود اقدام به طراحی و ساخت قطعات دستگاه و مونتاژ قطعات و نهایت ساخت دستگاه فرش ماشینی نمودند.وبا فعال نمودن وبکارگیری خط طراحی و قالب سازی و ریخته گیری و سالن تراشکاری و مونتاژ موفق شدند با ساخت دستگاههایی باشانه 350،440،500،700،… تحول عظیمی در بومی سازی صنعت نساجی  وبا ساخت دستگاه تولید فرش ماشینی دسترسی به تکنولوژی تولید فر ش ماشینی را هموار نمودند.و بمنظور جلوگیری از وابستگی خارجی تمام قطعات را همچون ژاکارد،شانه قالی بافی ،میل میلک ،وصدها قطعه دیگربا سرمایه گذاری شخصی و تشویق وراهنمایی صنعتکاران داخلی اقدام به ساخت نمودند و همین طور با پرورش نیروهایی جهت امر راه اندازی دستگاه همچون طراحی دستگاه ،بافنده و…موضوع استفاده و بهره برداری از دستگاههای تولید فرش ماشینی را نیز هموار ساختند.

که درنهایت حاصل تلاش و سخت کوشی این مجموعه ؛ راه اندازی بیش از 400 واحد تولید فرش ماشینی کوچک و بزرگ در سراسر ایران بخصوص شهرستان کاشان و منطقه آران و بیدگل و همچون شهرهای تهران ،مشهد،یزد،امل قایمشهرو….بصورت مسقیم گردید و درکنار این صنعت ایجاد شده صدها واحد ریخته گری ،تراشکاری و فرزکاری،صنوف برق صنعتی ،رنگاری ،شانه سازی، طراحی ،بافنده ،مکانیک ،قطعه سازنیز فعال شدندکه با قدرت میتوان گفت که هزاران نیروی جوان و خانواده و نیروی کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول کسب وکار شدند.

امروز  بسیاری ازشرکتهای بنام و مطرح تولیدفرش ماشینی ایران ؛شروع فعالیت خود را با دستگاههای شرکت کاشان تراش اغاز نموده اندو قرارگیری نام کاشان و منطقه اران و بیدگل به عنوان قطب پایتخت فرش ماشینی ایران ؛بی شک مرهون کارخانجاتی چون شرکت تولیدی کاشان تراش و مهندسینی همچون مهندس عباس گیوی از دانش اموختگان دانشگاه علم وصنعت ایران و از معلمان هنرستانهای فنی و از اساتید آموزشکده فنی و آموزش عالی می باشد.بی شک اگر در تاریخی از زمان قرار میداشتیم که مدیران دولتی و بخصوص صنعتی کشورمان مقداری غیرت ملی و شناخت و آگاهی به صنعت می داشتند وضعیت صنعت تولید دستگاه فرش ماشینی بجای انکه به عنوان صنعت بر باد رفته یادمی شد در شرایط خوبی قرار می گرفت که نقش بسزایی در اشتغال و خودکفایی کشور می داشت و بی شک یکی از صنایعی بودکه همچون کشور همسایه (ترکیه)با اگاهی و درایت مسئولین خود جایگاه بالایی در صنعت فرش ماشینی و تولیدوصادرات دستگاههای فرش ماشینی و نساجی در منطقه کسب نموده است می شدکه ایران عزیزمان دوران درخشان و طلایی صنعت خود را بر رخ منطقه کشد وبا صادرات دستگاههای نساجی در شرایط سخت ورنجور کشور کمکی در ارز آوری و رفع بیکاری داشته باشد.